body attack 2

Under vår cirkelträningskalss kommer du att får träna hela korppen i 9 olika stationer. I varje station jobbar vi två och två och under vissa klasser kan parövningar förekomma. Under 45 min hinner vi 3 varv i cirkeln och under första varvet startar vi med 30 sek, andra varver 45 sek för att sen avsluta med 60 sek under sista varvet.

easyline xfit

EasyLine X-fit – Vänder sig till en bred målgrupp som vill ha snabb och effektiv träning på ett så enkelt och inspirerande sätt som möjligt.

EasyLine passar båda könen lika bra. EasyLine X-fit vänder sig till alla som har vana av EasyLine och som föredrar att träna en något längre klass.

easyline

EASY LINE cirkelträning är ett effektivt sätt att träna på, som ger dig snabba resultat på ett kort men intensivt 30 minuters pass i grupp med inspirerande instruktör. Du tränar både kondition, styrka, uthållighet och förbränning i stilfulla maskiner.

Förbered dig på en träningsupplevelse där du lämnar rummet med ett leende på läpparna och en svettig panna.