Corona

ASC tar självklart smittspridningen av coronaviruset på fullt allvar och följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen. Nedan kan du läsa om vilka åtgärder vi vidtagit på våra anläggningar och vad du som medlem kan göra.

Hur agerar ASC?
1. Vi har ökat tillgängligheten på handsprit på anläggningen och tillhandahåller ytdesinfektionsmedel i våra flaskor.
2. Vi har meddelat vår personal att uppmana på alla klasser att torka av allt material noggrant som använts under respektive klass.
3. Vi har tillfälligt dragit ner på deltagarantalet på våra gruppträningsklasser till max 20 deltagare i studio 1, 15 deltagare på spinningklasserna och 9 deltagare på cirkelklasserna. Detta för att du som medlem ska uppleva ett större luftutrymme i salarna samt undvika att vara allt för nära varandra just nu.
4. Vi har startat igång en rad med utomhusklasser på gruppschemat som vi rekommenderar den som inte vill vara innne och träna just nu

Hur kan du som medlem agera?
1. Tvätta händerna innan och efter ditt besök hos oss.
2. Torka av de material du använt nere i gymmet, hantlar och handtag när du är klar.
3. Om du känner dig sjuk - iaktta försiktighet och vänligen stanna hemma. Man ska ju inte träna när man är sjuk oavsett corona eller ej :)

För ytterligare information vänligen läs folkhälsomyndighetens rekommendationer http://bit.ly/IHRSACorona