LinaT lite mindre

Namn: Lina Tryggvesson
Vad jag gör på ASC: Mig hittar ni uppe i spinningsalen på torsdags mornar kl 06.45.