HIIT725

HIIT står för High Intensity Interval Training där vi jobbar i olika block med varierande intervaller av styrka och kondition.
HIIT är en träningsform som passar alla och man kör helt och hållet efter sitt eget tempo och med eget val av vikter.