När en klass har startat är det inte tillåtet att gå in i salen. Detta för att det stör de andra deltagarna samt instruktören.