Vi kan endast frysa träningskort på grund av graviditet eller vid uppvisande av sjukintyg. Vid sjukintyg skall då tydliga datum för frysningsperioden finnas med. Det går inte att frysa sitt träningskort retroaktivt.
Vi kan även i vissa fall frysa träningskort om du ska studera på annan ort eller göra en längre resa (minst 3 månader lång resa). För detta kräver vi då intyg som kan bevisa studier eller längre resa.