För dig som tecknat ett av våra autogiro abonnemang kommer träningsavgiften att dras från ditt registrerade konto varje månad. Om du inte lämnar kontonummer eller om vi får in fel uppgifter så kommer du att få en faktura hem. Tecknar du dig på 6 eller 12 månaders träning så är du skyldig att betala avgiften under den avtalade tiden. Efter att avtalad bindningstid gått ut så kommer ditt träningskort att fortsätta löpa på för samma månadskostnad, fast utan bindningstid. Du som kund måste alltid aktivt säga upp ditt träningskort via mail för att det ska upphöra. Vi avslutar inga autogiro abonnemang om ingen uppsägning görs.